Alsóörsi Református Templom

Alsóörsi Református Templom

A Balaton-felvidék egyik különleges építészeti ékessége.

Az Alsóörs történelmi elődje eredetileg a királyi és királynéi udvarnokok, tárnokok és szakácsok faluja volt. Az első birtokosai közé tartozott a veszprémi káptalan is, mely már a XII. század elején rendelkezett itteni földterületekkel. A XIII. században több más tulajdonos is feltűnik Alsóörsön, köztük a veszprémvölgyi és vásárhelyi apácák, a bakonybéli apátság, a rátóti premontrei prépostság, a felsőörsi prépost, valamint a Rátót-nembeli Őrsiek és a Lőrinte-nembeli Essegváriak. Az alsóörsi Mária templom, mely eredetileg a felsőörsi plébániához tartozott, már a XIV. század elejétől ismert. 1478-ban önálló plébániává alakították át. Az első dokumentált török támadás 1548-ban érte a falut és a templomot, amelyet az északi parton pusztító török sereg okozott. A veszprémi egyházmegye 1550-ből származó plébániajegyzékében Alsóörs már nem szerepel. A középkori templom azonos a mai református templommal. Nyugati karzata még a XIII. században épült és román stílusú, míg tornya és falai részben középkoriak, XIV–XV. századiak, és mai formájában az XVIII. század vége felé, barokk stílusban készült.

+36 87 575 000; +36 70 371 8501 • info@balatonriviera.hu