Szent István király Római Katolikus templom

1932-ben megalapították a Balatonkövesd - Csopak Egyházközséget az iskola-építés céljából és elindultak a gyűjtések az új templomra. Sajnos a háború megakadályozta a tervek megvalósítását. Babics esperes templomhelyként a "Sarok szőlőt" adta oda az iskola mellett, ahol 1948-ban elkezdődött a munka. Egy hatalmas egytornyos neoromán, belül bizánci stílusú templom tervezése kezdődött kriptával. A kripta, ami ma altemplom és a lábazat elkészült, de a kommunista hatalom leállította az építkezést.

1980-ban Dr. Csontos Gyula kanonok-plébános kezdeményezésére folytatódott az építkezés új tervek alapján, végül Mihaleczky Gábor mérnököt bízták meg a tervezéssel. Csontos atya saját vagyonából 500 000 Ft-ot ajánlott fel és más bel- és külföldi adományokból öt év alatt sikerült felépíteni a templomot. A szentelésre 1985. május 12-én Dr. Szendi József veszprémi püspök érkezett. 1987 tavaszára Lőrincz Vitus bukovinai - székely művész készítette el az oltárképet fából és tűzzománcból, majd 1993-ra a stációképeket is. A rendszerváltás után az önkormányzat támogatásával elkészült a székfűtés is.

A templom folyamatosan látogatható.

+36 87 575 000; +36 70 371 8501 • info@balatonriviera.hu