Helyszín:

Balatonfüred - Vaszary Villa

Kategória:
kultúra
Időpont(ok):
2023.01.22. 16:00 - 2023.04.30. 00:00

További időpontok

Program ajánlatok

2023
01.22.
BAK IMRE: Helyzetek – Művek 2004–2022 Balatonfüred - Vaszary Villa
további programok

BAK IMRE: Helyzetek – Művek 2004–2022

Balatonfüred

Bak Imre: Helyzetek | Imre Bak: Situations
Művek 2004–2022 | Works 2004–2022
Vaszary Galéria, Balatonfüred | Vaszary Gallery, Balatonfüred
A kiállítás együttműködő partnere az acb Galéria
A Vaszary Galéria 2023. évi tárlatai a VEB2023 program keretében valósulnak meg.
Megtekinthető 2023. május 1-ig.
Bak Imre a magyarországi neoavantgárd legfontosabb alkotói közé tartozott, életművét szinte a kezdetektől meghatározta a hard-edge festészetből kiinduló geometrikus képalkotás. Bak lépésről lépésre haladva keretezte újra és értelmezte át következetes gondolatmenetként kibomló festészetét, a hatvanas években a festészet utáni absztrakció (post painterly abstraction), a hetvenes években a konceptuális művészet, később pedig egy posztmodern képiség kontextusában. A 2000-es évektől Bak geometrikus festészetét egyre inkább meghatározták a digitális látványok impulzusai és a posztmediális képiség. A Vaszary Galéria kiállítása első alkalommal tekinti át Bak Imre 2004 és 2022 között alkotott sorozatait, bemutatva az életmű alakulását. A tárlat egyes szekciói az életmű 2004 utáni szakaszainak főbb műcsoportjaira fókuszálnak, bemutatva, hogy miképpen tért vissza Bak művészetében a geometrikus absztrakció és a figuratív asszociációk jelentéstani játéka, mennyiben jellemzi az újabb alkotásokat a hard-edge festészet és a digitális allúziók kettőssége, illetve a metafizikai terek érzéki vibrálása, miképpen gondolta újra Bak a (geometrikus) festészet hagyományait és saját motívumkészletét. Bak Imre művészetére az elmúlt években kiemelt nemzetközi figyelem irányult: festményei a közelmúltban a londoni Tate és a New York-i Metropolitan Museum gyűjteményébe kerültek, művészetéről fontos áttekintést adott Hajdu István monográfiája (2003) és a Paksi Képtár Aktuális időtlen. Egy életmű rétegei című tárlata (2016). Életművének közelmúltbeli korszakairól azonban (a 2003-as monográfia megjelenése óta) nem született áttekintés. A balatonfüredi tárlat ezt a hiányt igyekszik pótolni. A kiállítás címe a művész által az elmúlt években gyakran használt, sokértelmű képcímet idézi, amely egyszerre utal a formák helyzetére, az életmű (át)alakulása során kialakuló újabb és újabb konstellációkra, illetve azokra az egzisztenciális helyzetekre, amelyek a változást motiválták.
A kiállítás Bak Imrével szoros együttműködésben jött létre, és ekként az utolsó tárlat, amelynek létrehozásában a művész személyesen közreműködhetett.
Fehér Dávid